Otázka čitateľa: Po inštalácii májovej aktualizácie Windows 10 (1903) sa na mojom notebooku začala zobrazovať rozmazaná prihlasovacia obrazovka. Ak tomu dobre rozumiem, ide o zámernú zmenu. Nerozumiem jej ale, pretože prihlasovacie obrazovky sú graficky pekné a namiesto ostrého obrázka sa pozerám na nejakú machuľu. Hľadal som zmenu v Nastavení, ale nikde som ju nevidel. Je vôbec možné vrátiť prechádzajúci stav?

Ide o jednu zo zmien, ktoré Microsoft priniesol v prvej hlavnej systémovej aktualizácii v roku 2019. Svoj krok odôvodnil tým, že to umožňuje lepšie sústredenie na prihlasovacie políčko. Je to pravdaže diskutabilné.

Možnosť vypnutia tohto grafického efektu priamo v používateľskom nastavení zatiaľ neexistuje. Táto voľba je ale prístupná v rámci Editora práv lokálnej skupiny (Gpedit.msc), ktorý je súčasťou Windows 10 vo verzii Pro, Enterprise a Education.

Nachádza sa v sekcii Konfigurácia počítača/Administrative Templates/System/Logon, konkrétne v podobe položky „Show clear logon bacground“ (zobraz ostré pozadie prihlasovania), ktorú treba nastaviť na „Enabled“ (povoliť).

Tento mechanizmus vytvára konkrétnu položku v systémovom registri, na ktorú Windows reaguje. Ak používate obyčajnú Home edíciu Windows, ktorá Editorom práv lokálnej skupiny nie je vybavená, túto položku musíte v registroch vytvoriť ručne.

Kliknite na menu Štart a zadaním výrazu Regedit spustite editor. Rozbaľte vetvu HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsSystem.

Pokiaľ na konci vetvy položku System nenájdete, vytvorte ju. Kliknite pravým tlačidlom myši na poslednú existujúcu vetvu (v tomto prípade nazvanú Windows) a vyberte možnosť New/Key. Nazvite ju System a potvrďte Enterom. Následne do nej vojdite, alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a vytvorte v nej novú hodnotu New/DWORD (32-bit) Value. To platí pre 32 a 64-bitové Windows. Novú položku nazvite ako DisableAcrylicBackgroundOnLogon. Dvojklikom ju otvorte a nastavte jej hodnotu na 1. Rozmazané pozadie prihlasovania sa tým okamžite vypne.

Ak v budúcnosti rozmazanie budete chcieť zapnúť, vytvorenú položku nastavte na nulu alebo ju úplne zmažte.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.