Otázka čitateľa: Mám starý desktop na ktorom prevádzkujem ešte Windows Vista, pričom sa chystám na nákup nového disku a inštaláciu Windows 10. Dáta na tom súčasnom som si chcel zazálohovať, ale prejavil sa zákon schválnosti. Disk som chcel vyčistiť programom CCleaner, ale po čistení a reštarte mi už Windows nechce nabehnúť a počítač sa stále reštartuje. Ako mám teraz postupovať a neprísť o dáta? Mám strach, že CCleaner mi všetko vyčistil až „do biela“.

Nefunkčnosť starého systému pred inštaláciou nového našťastie nijako riešiť nemusíte. Nemusíte sa pritom báť. Systém síce nenabieha, ale očividne sa o to snaží. Používateľské dáta teda na vás celkom určite čakajú nepoškodené, pričom pre prístup k nim nemusíte starý systém vôbec sfunkčňovať. To platí nielen pre váš desktop, ale aj pre prípady s notebookom.

Máte dve možnosti ako novú verziu systému nainštalovať. Buď ju nainštalujete na existujúci pevný disk (pri správnom postupe je to možné bez straty pôvodných dát), na čo potrebujete aspoň 50 GB voľného miesta, alebo použijete nové druhé úložisko, ideálne SSD, pričom to súčasné budete v priebehu inštalácie ignorovať.

POSTUP ČISTEJ INŠTALÁCIE NA NOVÉ ÚLOŽISKO:

Ak sa rozhodnete systém inštalovať na nové úložisko, určite voľte SSD, ktoré je pre operačný systém a programy najvhodnejšie. Existujúci HDD si ponecháte ako úložisko pre multimédiá, ako sú filmy, hudba či iné súbory. V prípade desktopu zostane starý HDD osadený v skrinke vedľa SSD, v prípade notebooku je ho možné prevádzkovať externe cez USB, stačí si k nemu kúpiť len krabičku s prevodníkom za cca 6 eur (extrerné HDD boxy 2,5″) .

Vo vašom prípade so starším desktopom budete voliť 2,5“ SATA verziu SSD, pričom pri súčasných cenách sa určite obzerajte aspoň po 480/512 GB verziách, ktoré dnes kúpite už aj za príjemných 50 eur.

Následne váš desktop vo vypnutom stave otvorte, nový SSD pripojte a starému HDD dočasne odpojte dátový SATA kábel. Toto je veľmi vhodné, pretože pri procese inštalácie by inak Windows rozpoznal, že na inom disku sa nachádza jeho staršia verzia (je jedno že je nefunkčná) a vytvoril by pre ňu záznam vo svojom boot manažéri, ktorý by vám pri štarte umožňoval vybrať, ktorý zo systémov chcete spustiť. Vzhľadom na to, že Windows Vista už nebudete používať, nie je to potrebné a takýto proces by bol na škodu.

Následne počítač zapnite a Windows 10 nainštalujte na prázdny SSD bez akýchkoľvek obáv (váš disk s dátami je totiž odpojený). Keď sa inštalácia skončí a Windows 10 klasicky nabehne a bude sa dať používať, počítač vypnite. Dátový kábel do HDD následne opäť pripojte a počítač zapnite, pričom stláčaním tlačidla DEL (alebo iným, ktoré sa zobrazuje na obrazovke pre SETUP) vojdite do BIOS-u.

Tu v sekcii Boot skontrolujte, že SSD je ako prvý v poradí. Ak by sa na prvom mieste ocitol HDD, poradie zmeňte na SSD. Ak by ste to neurobili, po štarte by sa začal spúšťať systém Windows Vista z vášho starého HDD. Toto je mimochodom aj spôsob ako prevádzkovať dva separátne operačné systémy bez toho, aby o sebe vedeli, pričom ich spúšťate len takouto voľbou prioritného bootovacieho zariadenia.

Svoje pôvodné súbory nájdete na HDD (ktorý nebude mať označenie C:/, ale napríklad už D:/), v priečinku Users/Meno vášho účtu. Súbory z plochy, dokumentov či priečinkov multimédií si môžete presunúť na ekvivalentné umiestnenia na novom systéme na jednotke C. Systémové súbory starého systému vám odporúčame ešte nejaký čas z HDD nemazať. Je možné, že si ešte o pár dní či týždňov spomeniete na nastavenie nejakého programu či konfiguračný súbor, ktorý budete potrebovať, a preto je vhodné nepotrebné dáta zmazať až s väčším časovým odstupom.

POSTUP ČISTEJ INŠTALÁCIE NA EXISTUJÚCI DISK S DÁTAMI:

Ak sa rozhodnete pre čistú inštaláciu Windows 10 použiť existujúci pevný disk, je to takisto možné. Zasuňte do mechaniky inštalačné DVD alebo do USB inštalačný USB kľúč s Windows 10 a reštartujte počítač. Na obrazovke sa zobrazí informácia „Press any key to boot from CD/DVD/USB“, vtedy stlačte akékoľvek tlačidlo, čím boot z inštalačného média začne. Ak by sa táto informácia nezobrazila, vojdite po reštarte počítača do BIOS-u a v sekcii Boot zmeňte poradie bootovacích zariadení tak, aby bolo USB zariadenie alebo optická mechanika pred diskom.

Bootovanie inštalátora sa zastaví na okne s výberom jazyka systému. Nastavte ho na Slovenské a pokračujte tlačidlom Ďalej. V nasledujúcom okne kliknite na tlačidlo Inštalovať. Nemusíte sa obávať, inštalácia sa síce spustí, ale všetky voľby jej režimu ešte len prídu na rad.

V nasledujúcom kroku zadajte vaše produktové číslo Windows, alebo ak ho nemáte, kliknutím na Nemám produktový kľúč pokračujte vynechaním tohto kroku (čo znamená, že aktiváciu budete riešiť až po inštalácii). Odsúhlaste licenčné podmienky a zastavte sa na nasledujúcom okne.

V ňom vám Windows ponúkne Inováciu, alebo Vlastnú inštaláciu. Ak by ste predtým používali Windows 7, alebo novší systém od Microsoftu, volili by ste tu prvú možnosť. Aj keď už totiž váš starý systém Windows nefunguje, jeho dáta včetne systémových registrov a licencie na disku stále sú. Použili by sa teda na to, aby ste si preniesli svoju starú licenciu na nový Windows 10, bez nutnosti kupovania novej licencie.

Vo vašom prípade s Windows Vista licenčný upgrade nie je možný (rovnako by to bolo aj pri ešte starších operačných systémoch). Zvoľte teda tú druhú možnosť, čo je prípad, kedy nás akákoľvek licencia toho starého systému nezaujíma. V nasledujúcom okne s výberom disku ponechajte všetko bez zmeny. Disk nijako neformátujte, ani neodoberajte partície a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa upozornenie, že starý systém bude presunutý do priečinku Windows.old, čo potvrďte stlačením OK. Inštalácia sa následne rozbehne a po pár minútach dokončí.

Privíta vás nová Pracovná plocha čistého operačného systému. Po vašich dokumentoch, programoch a pôvodných súboroch na ploche nebude ani stopy, ale nie je to dôvod na obavy. Všetko nájdete na disku C:/Windows.old. Zaujímať vás budú hlavne priečinky Users (Používatelia)/Meno vášho účtu, konkrétne tie s názvami Desktop (Pracovná plocha), Documents (Dokumenty), Downloads (Stiahnuté súbory), Pictures (Obrázky), Music (Hudba) a podobne.

Môžete si ich teda popresúvať na nové miesta. Podobne ako v predošlom prípade, aj tu odporúčame systémové súbory starého systému nejaký čas z HDD nemazať, pretože je možné, že až po pár týždňoch si spomeniete na to, že potrebujete nastavenie či či konfiguračný súbor nejakého programu (z priečinka AppData) a preto je dobré, ak ho v danej lokalite ešte nájdete a budete si môcť presunúť na jeho nové ekvivalentné umiestnenie.

Tragédia nazvaná CCleaner

Čo sa týka vašej sťažnosti na program CCleaner, odporúčame vám ho vôbec nepoužívať. Viac informácii nájdete v našom článku: Tragédia nazvaná CCleaner.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.