Pracujete s viacerými oknami a nechcete, aby sa menila ich veľkosť? Máme pre vás tip, ktorý pomôže s usporiadaním okien.

Nastavenia toho, ako sa majú správať okná pri ich presúvaní a prichytení ku kraju obrazovky, sú v časti NastaveniaSystémMultitasking.

Celkovo sú tu štyri predvoľby, ktoré sa dajú kombinovať a používať podľa vlastných predstáv. Prvá možnosť aktivuje celý systém prichytávania okien k okrajom obrazovky.

Kto chce premiestňovať okná a čiastočne ich skrývať, je vhodné túto možnosť vypnúť. Keď sa dostanete pri presúvaní okna ku kraju obrazovky, nepripne sa. Naopak, ak potrebujete využiť vždy dve okná vedľa seba, napríklad Microsoft Word a internetový prehliadač, je to výhodná možnosť.

Vhodné pre Excel

Druhá voľba len dopĺňa spôsob pripnutia. Okno vyplní zvyšok obrazovky, nebude tak vždy rozdelená presne na polovicu vašej obrazovky. Na to, aby táto možnosť fungovala, je potrebné mať druhé okno už pripnuté so zmeneným rozmerom. Tento tip nie je až tak praktický, no zíde sa pri použití dvoch excelovských tabuľkách vedľa seba.

Zobrazovanie okien

Tretí prepínač môže byť pre niekoho otravný. Chcete pripnúť len jedno okno na pravú alebo ľavú časť obrazovky a zvyšok sa zobrazí v náhľade. Je to zbytočný preklik navyše, čo nebude ideálne pre každého.

Veľkosť susedných okien

Toto je doplnok druhej možnosti na vyplnenie obrazovky prichytenými oknami. Tu sa totiž bude dať meniť veľkosť okien medzi sebou. Keď kliknete kurzorom medzi obe okná a potiahnete myšou doprava alebo doľava, zmení sa veľkosť oboch okien tak, aby vždy zaplnili obrazovku.

Tip podľa klasiky starých Windows

Deaktivujte prvý prepínač a okná môžete posúvať až ku kraju obrazovky a nebudú sa prichytávať, keď prídete s kurzorom na jej okraj.

Praktický tip

Aktivujte len prvý prepínač. Prichytíte len aktuálne potiahnuté okno k vybranému okraju. Nič iné sa na rozmere ostatných aplikácií nezmení.

Prečítajte si aj:

Nainštalovali ste si aktualizáciu Windows 10 October 2018 Update? Získajte späť svoje miesto na disku

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.